• Välkommen till Nooa

  NOOA - new office of architecture. NOOA är arkitekter som är verksamma inom arkitektur, inredningsarkitektur, formgivning och belysningsplanering. Kontoret bildades 2012 och har fyra delägare: Magnus Fredin , Björn Jogefalk, Eva Jogefalk och Patrick Orhammar.

  mera om vilka Nooa är

  25 maj

  Ny armaturserie framtagen tillsammans med Mono Light NOOA har tillsammans med belysningsföretaget Monolight tagit fram en armaturserie i form av en Wallwasher.

  20 jan

  Showroom Etage med tillhörande möbelföretag uppdaterar sina lokaler NOOA hjälper till och stöttar med samordning och en enhetlig profil. Ny utformning av lokalerna står färdigt till Stockholm Design Week 2024.

  22 dec

  NOOA vinner inbjuden tävlingen gällande ombyggnad av kårhus.Projektering är nu utförd och byggnad färdigställs under våren.

  30 nov

  NOOA har ritat och utformat Energiföretagens nya kontor. Bl a mötesrum, loungedel, entré och kök samt samtliga kontorsdelar har ingått i projektet.

  22 okt

  Möbelföretaget Fokusera utvecklar sitt produktsortiment NOOA inleder ett samarbete som ska resultera i nya produkter lagom till Möbelmässan 2024

 • Vi är Nooa!

  Kontoret arbetar med inredningsarkitektur, arkitektur, möbelformgivning, belysningsplanering och designfrågor samt övriga områden som tangerar arkitektur och rumsgestaltning. Kontorets medarbetare har en stor och överlappande kompetens med erfarenhet av hela processen, från idé till förvaltning.

  mer om hur Nooa arbetar

 • Projekt Nooa

 • Nooa gör det här:

  • Arkitektur

   Vår erfarenhet är att framgångsrik arkitektur innehåller hela kedjan...

  • Inredningsarkitektur

   Vi skapar hållbara och spännande miljöer utifrån kundens behov...

  • Formgivning

   NOOA är ofta med i ett tidigt skede av projektet...

  • Program och analys

   Vi är gärna med i ett tidigt skede tillsammans med beställaren...

  • Projekteringsmetodik

   NOOA tillämpar en helhetssyn i sitt arbete...

  • Presentationer

   NOOA är mån om att ha en bra dialog med dig som beställare...

 • Här hittar du Nooa :

  Högbergsgatan 36, 116 20 Stockholm

  Mobil: Eva 0739-84 40 55
  Björn 0702-89 85 01
  Magnus 0709-26 17 26
  Patrick 0733-64 20 17
  E-post: info@nooa.nu

  Kontakta Nooa :

  Ditt meddelande är skickat!
  Vi hör av oss inom kort. • NOOA

  NOOA – new office of architecture

  NOOA är ett arkitektkontor som är verksamt inom arkitektur, inredningsarkitektur och formgivning. Kontoret bildades 2012 och har fyra delägare: Magnus Fredin, Björn Jogefalk, Eva Jogefalk och Patrick Orhammar. NOOA arbetar engagerat och i dialog med beställare där vi levererar hållbara lösningar inom flera verksamhetsfält. Allt i från programskrivning till färdiga produkter. Tillsammans med våra medarbetare har vi 90 års projekteringserfarenhet och har verkat i fem olika länder.

  NOOA – new office of architecture

  NOOA är ett arkitektkontor som är verksamt inom arkitektur, inredningsarkitektur och formgivning. Kontoret bildades 2012 och har fyra delägare: Magnus Fredin, Björn Jogefalk, Eva Jogefalk och Patrick Orhammar. NOOA arbetar engagerat och i dialog med beställare där vi levererar hållbara lösningar inom flera verksamhetsfält. Allt i från programskrivning till färdiga produkter. Tillsammans med våra medarbetare har vi 90 års projekteringserfarenhet och har verkat i fem olika länder.

  info@nooa.nu
 • Vilka är Nooa?

  NOOA – new office of architecture

  NOOA är ett arkitektkontor som är verksamt inom arkitektur, inredningsarkitektur och formgivning. Kontoret bildades 2012 och har fyra delägare: Magnus Fredin, Björn Jogefalk, Eva Jogefalk och Patrick Orhammar. NOOA arbetar engagerat och i dialog med beställare där vi levererar hållbara lösningar inom flera verksamhetsfält. Allt i från programskrivning till färdiga produkter. Tillsammans med våra medarbetare har vi 90 års projekteringserfarenhet och har verkat i fem olika länder.

  Läs gärna mer om företaget NOOA och hur vi arbetar!

  Gå till rubriken "Om oss" och klicka på "Mer om hur NOOA arbetar".

 • Hur arbetar Nooa?

  De framgångsrika projekten innehåller hela kedjan!

  Vår erfarenhet är att de framgångsrika projekten innehåller hela kedjan; Utforska – prova och se – utvärdera – justera. Vi representerar en arkitektur som vågar ta ställning och är tydlig i sin idé. Arkitekturen ska vara originell, ha en hög hantverksmässig nivå, en personlig röst, en viss grad av komplexitet och sammantaget väcka en positiv känsla. Vi är trygga i en tradition och historik samt har en stor vilja i att forska i nya uttryck, material, teknik och mångfald men även att skapa mervärden med enkla medel. Vi skapar hållbara och spännande miljöer utifrån kundens behov, berättelser och identitet med människan i fokus. Miljöer som stimulerar till effektivitet, men även medger möjlighet till återhämtning och lugn. Värdeord; kunskap och seriositet, lekfullhet och personlighet. Motto; Det vi gör ska vara bra.

  Den bästa arkitekturen - hur uppnår man den?

  Det råder i alla fall ingen tvekan om att de bästa exemplen på riktigt lyckad sådan genom historien är resultatet av en god relation mellan arkitekt och beställare. Den här relationen uppstår ofta genom ett samarbete som är helt befriat från prestige. Arkitekten lyssnar på beställaren, beställaren lyssnar på arkitekten. Arkitekten och beställaren litar på varandra. Innebär det också en seriös beställare och en engagerad arkitekt blir resultatet fantastiskt, ibland magiskt… Vi hoppas och tror att ni är den beställaren och vi den arkitekten. Kontakta oss på NOOA så tar vi reda på om det stämmer. Förresten! Vi glömde en sak: Vi kommer dessutom ha roligt tillsammans!

 • Vi är NOOA!

  Magnus Fredin

  Inredningsarkitekt MSA med tidigare erfarenhet som delägare i arkitektkontoret Movado och fortsatt arbete i egna företaget Designbyrå Magnus Fredin.

  Björn Jogefalk

  Arkitekt med tidigare erfarenhet från Ahlsénarkitekterna, Dudley-Böhm, BSK mm.

  Eva Jogefalk

  Inredningsarkitekt MSA med tidigare erfarenhet från Ahlsénarkitekterna, BSK mm.

  Patrick Orhammar

  Arkitekt MSA med tidigare erfarenhet från Semrén och Månsson mm.

 • News!

  25 Maj Ny armaturserie framtagen tillsammans med Mono Light

  NOOA har tillsammans med belysningsföretaget Mono Light tagit fram en armaturserie i form av en Wallwasher. Serien finns både i utförande som en konventionell downlight med wallwasher-funktion men även i ett spännande pendlat utförande.

  20 Jan Showroom Etage med tillhörande möbelföretag uppdaterar sina lokaler

  NOOA hjälper till och stöttar med samordning och en enhetlig profil. Ny utformning av lokalerna på Rosenlundsgatan, Stockholm står färdigt till Stockholm Design Week 2024.

  22 Dec NOOA har vunnit den inbjudna tävlingen för ombyggnad av Medicinska Föreningens kårhus, Solna

  I projektet ingår inredning och allmänbelysning, effektbelysning och konstnärlig utsmyckning. De delar som berörs är foajé, förbindelsegång samt aula. Projektering är nu utförd och byggnad färdigställs under våren. Beställare: Medicinska Föreningens kårhusstiftelse, Karolinska Institutet, Solna. Övrig byggprojektering har utförts tillsammans med Respons arkitekter.

  30 Nov NOOA har ritat och utformat Energiföretagens nya kontorslokaler i Stockholm

  Bl a mötesrum, loungedel, entré och kök samt övriga kontorsdelar med arbetsplatser har ingått i projektet där även Energiforsk ingår som en del av kontoret. Beställare: Tenant & Partner. Entreprenör: Thule fastighetsutveckling.

  22 Okt Möbelföretaget Fokusera utvecklar sitt produktsortiment

  NOOA inleder ett samarbete med företaget vilket kommer att resultera i nya produkter lagom till Möbelmässan 2024 samt till Stockholm Design Week 2024.

 • Arkitektur

  NOOA och arkitektur.

  Vår erfarenhet är att framgångsrik arkitektur innehåller hela kedjan; Utforska – prova och se – utvärdera – justera. Vi representerar en arkitektur som vågar ta ställning och är tydlig i sin idé. Arkitekturen ska vara originell, ha en hög hantverksmässig nivå, en personlig röst, en viss grad av komplexitet och sammantaget väcka en positiv känsla. Vi är trygga i en tradition och historik samt har en stor vilja i att forska i nya uttryck, material, teknik och mångfald men även att skapa mervärden med enkla medel.

 • Inredningsarkitektur

  NOOA och inredningsarkitektur.

  Vi skapar hållbara och spännande miljöer utifrån kundens behov, berättelser och identitet med människan i fokus. Miljöer och inredningar som stimulerar till effektivitet, men även medger möjlighet till återhämtning och lugn. En berättelse får gärna fungera som utgångspunkt för processen. Mot den kan vi alltid ”luta” oss när det blir svåra val eftersom berättelsen begränsar oss på ett positivt sätt. Värdeord; kunskap och seriositet, lekfullhet och personlighet. Motto; Inredningar NOOA gör ska vara bra inredningar.

 • Formgivning

  NOOA och formgivning.

  NOOA är ofta med i ett tidigt skede av projektet. Vi erhåller därmed en helhetsyn på hela processen från arkitektur via inredning ända fram till produktformgivning på detaljnivå. Vi ges en unik inblick i utvecklingsmöjligheterna för en specifik produkt. Detta skapar även förutsättningar för oss att se behovet av helt nya möbler och produkter. I formgivningen skapar vi gärna komplexitet med enkla medel och okomplicerade material men i kombination med industrins ibland avancerade bearbetningsmetoder erhålls nyskapande resultat.

 • Program och analys

  NOOA och program och analys.

  Vi är gärna med i ett tidigt skede tillsammans med beställaren och tar fram visioner och målbilder. Vi hjälper till med att ta fram lokalprogram och kravspecifikation. Vi berättar och lyssnar och skapar ett långsiktigt samarbete befriat från prestige. Vi analyserar tillsammans: Vi tar fram beställarens kärnvärden och analyserar verksamheten och behoven. Vi visualiserar detta och tar fram material och hittar referenser. Vi beaktar ljus, ljud, funktion och ergonomi. Finns det avancerad teknik eller andra områden som kräver ytterligare specialkompetens så finns NOOA:s nätverk redo.

 • Projekteringsmetodik

  NOOA och projekteringsmetodik.

  NOOA tillämpar en helhetssyn i sitt arbete. Våra medarbetare har en bred, mångårig yrkeserfarenhet inom inredningsarkitektur, möbelformgivning, arkitektur och stadsplanering. Vi behärskar olika kompetensområden och faser från konceptuell idégenerering i tidiga skeden fram till fungerande lösningar i genomförandefasen. Därmed har vi en god förmåga att uppfatta projektens förutsättningar, kundens behov och att prioritera rätt i de beslut som påverkar resultatet. NOOA utvecklas kontinuerligt. Vår samlade kompetens och medarbetarnas personliga engagemang utgör en stadig grund för en utveckling av företaget vilket kommer kunderna och deras projekt tillgodo. Kunskap om samtida krav kombineras med en vilja att driva utvecklingen och det pågår en ständig återkoppling mellan olika discipliner och projekt. NOOA deltar även i utvecklingsarbeten, exempelvis Smart Housing, ett Vinnova-finansierat projekt som sträcker sig över en tioårsperiod och vars första delresultat visades i Almedalen 2014. Förutom gemensamma planeringsmöten, tillämpar NOOA “vita bordet”, en arbetsmetod under det dagliga arbetet för att belysa projekt och nå fram till lösningar. Denna metod har visat sig effektiv även i små projekt.

 • Presentationer

  NOOA och presentationer.

  NOOA är mån om att ha en bra dialog med dig som beställare och säkerställa att vi är på rätt väg. Vi arbetar därför med professionella verktyg för visualiseringar. Vi illustrerar med allt ifrån snabba skisser till avancerade 3d-visualiseringar. Vi bygger både skissartade och mer exakta fysiska modeller. Vi sammanställer ”moodboards” och bygger även mock-ups, dvs en fullskalig modell som kan användas för designutvärdering. Vi samlar autentiska material och underlättar för dig som beställare att ta rätt beslut i samråd med oss.